آس (سنڌی)
34 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : سندی
هن ڪتاب ۾ مولا امام زمانه (عج) جی باری ۾ تمام سوالن جا جواب ۽ مولا جی میلاد کان وٺی اڄ تائین جا حالات ۽ ظهرو جون نشانیون امام جا اصحابی خاص ۽ عام جی باری ۾ معلومات هن ڪتاب ۾ موجود آهی انشاالله جلد مؤمنین جی خدمت ۾ پیش ڪیو ویندو